Posturografie

Afecțiunile sistemului vestibular, traduse prin VERTIJ, AMEȚEALĂ sau TULBURĂRI DE ECHILIBRU pot fi identificate printr-o examinare clinică oto-neurologică dedicată și teste specifice.

Posturograful din dotarea clinicii permite evaluarea stabilității pacienților și a gradului de libertate de mișcare al acestora în diferite condiții de testare (cu ochii închiși, cu platforma mișcându-se sau cu mediul vizual înconjurător în mișcare). Astfel, punem la dispoziția pacienților un echipament care permite obiectivarea tulburărilor de echilibru induse de afectarea sistemului vestibular, estimarea reală a schemei terapuetice necesară fiecărui pacient în parte, precum și monitorizarea evoluției pacienților în urma tratamentului prescris.

Echipamentul are și programe specializate identificării, cuantificării și monitorizării riscului de cădere la vârstnici.
Necesită pregătire preliminară: minim 3 zile fără medicamente vasodilatatoare cerebrale, sedative, tranchilizante și alcool.