Audiogramă vocală la căşti

Audiometria vocală a devenit fundamentală în testarea azului. Poate fi utilizată în diagnosticarea hipoacuziei, examinând abilitatea înţelegerii vorbirii prin intermediul sistemului auditiv şi de asemenea poate fi utilizată în verificarea validităţii pragurilor auditive obţinute prin intermediul audiometriei tonale.

Audiometria vocală este o măsură globală a funcţiei auditive, având sarcina de a evalua inteligibilitatea vorbirii. Ea joacă un rol esenţial în aprecierea capacităţii de comunicare a individului, iar complementaritatea sa cu audiometria tonală este de neînlocuit. Este un examen de ansamblu care testează nu numai aparatul neurosenzorial auditiv dar şi cunoaşterea limbii, cultura şi capacitatea supleanţei mentale.
Audiometria vocală aduce elemente de orientare diagnostică şi permite diferenţierea distorsiunilor de origine endocohleară şi lezarea audiţiei la nivel central. Este de un mare interes în alegerea şi adaptarea diferitelor tehnici de reabilitare a hipoacuziei.

Procentul cuvintelor recunoscute corect se notează pe un grafic în funcţie de intensitatea la care sunt emise cuvintele. Curba astfel obţinută poate indica elemente de interes în diagnosticare.