Audiogramă tonală la căşti

Aparatul folosit în audiometria tonală se numeşte audiometru. El este un generator electric de frecvenţe joase, capabil să producă toate frecveţele audibile printr-un mecanism de transformare a undelor electrice produse, în unde sonore care sunt auzite de subiecţii investigaţi în vederea determinării pragurilor de auz.

În audimetrie, modalitatea de transmiere a sunetului se face pe două căi: calea aeriană (pavilion auricular, conduct auditiv extern, timpan, lanţ osicular, fereastra ovală, urechea internă) şi calea osoasă (vibraţiile oaselor craniului se transmit direct în lichidele labirintice din urechea internă). Pe graficul audiogramei sunt figurate simbolurile corespunzătoare pragurilor de auz, obţinute pe cele două căi, pentru amblele urechi (culoarea roşie fiind folosită pentru urechea dreaptă şi cea albastră pentru stânga). Nivelul pragului de auz poate fi notat grafic pe formularul audiogramei.

Subiectul testat trebuie să fie aşezat în raza vizuală a examinatorului. El nu trebuie să vadă sau să audă comenzile manuale ale examinatorului.

Răspunsul subiectului la sunetul test trebuie indicat în mod clar atunci când este auzit.