posturografie

Posturografie

Afecțiunile sistemului vestibular, traduse prin VERTIJ, AMEȚEALĂ sau TULBURĂRI DE ECHILIBRU pot fi identificate printr-o examinare clinică oto-neurologică dedicată și teste specifice.

Posturograful din dotarea clinicii permite evaluarea stabilității pacienților și a gradului de libertate de mișcare al acestora în diferite condiții de testare (cu ochii închiși, cu platforma mișcându-se sau cu mediul vizual înconjurător în mișcare). Astfel, punem la dispoziția pacienților un echipament care permite obiectivarea tulburărilor de echilibru induse de afectarea sistemului vestibular, estimarea reală a schemei terapuetice necesară fiecărui pacient în parte, precum și monitorizarea evoluției pacienților în urma tratamentului prescris.

Necesită pregătire preliminară: minim 3 zile fără medicamente vasodilatatoare cerebrale, sedative, tranchilizante și alcool.

Testul se poate efectua peste 18 ani, persoanelor cu o greutate sub 110 kg.