proteza-auditivaaudiograma

Audiogramă vocală în câmp liber

Este un test în urma căruia se poate determina câştigul protetic vocal, obţinut prin intermediul implantării cohleare sau al protezării auditive. Ţinta acestui test auditiv, este de a evalua abilitatea sistemului nervos central de a procesa semnalele sonore prin intermediul aparatelor de auz. El se realizează într-o cameră insonorizată, în care difuzoarele prin care se emite materialul vocal, sunt dispuse fie frontal, fie lateral.

Curba de inteligibilitate este trasată în funcţie de scorurile înregistrate în recunoaşterea vorbirii, pentru diferite nivele de intensitate sonoră. Scorul de recunoaştere a vorbirii este reprezentat de procentul itemilor corect repetaţi în cadrul unei liste de cuvinte. Materialul vocal utilizat îl consituie de obicei cuvintele bisilabice rostite de o voce masculină în cazul investigării adulţilor şi de una feminină în cazul investigării copiilor.