echipĂ >

pictoOtomedDr. Mădălina Georgescu
pictoOtomedMagda Cernea,
Psiholog – Audiolog
pictoOtomedBogdan-Cătălin Pop,
Asistent manager
BOGDAN-CATALIN POP
Curriculum Vitae


STUDII

• Participare curs „Managementul tratării reclamațiilor”, organizat de Moody International S.R.L. România
Ianuarie 2008
• Participare curs „Auditul în activitatea bancară”, organizat de Coopers & Lybrand
Noiembrie 1997
• Participare curs, Linii orientative de audit intern pentru bănci”, organizat de PriceWaterhouse
Iunie 1997
• Participare cursuri organizate în sistem propriu B.C.R
- Contabilitatea operațiunilor bancare;
- Finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii;
- Credite neperformante;
- Riscul în activitatea de creditare etc.
Aprilie 1997 - Mai 2003
• Academia de Studii Economice București - Facultatea de Finanțe, Bănci și Contabilitate (curs de zi)
Diploma de licenta; specializarea Finanțe, Bănci și Contabilitate
Septembrie 1988 - Iunie 1993
• Liceul filologie-istorie „Ion Creangă” București
Diploma de bacalaureat
Septembrie 1982 - Iunie 1986

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Asistent Manager, Otomed
Septembrie 2013 – prezent

• Proiect personal
Iunie 2009 – Septembrie 2013
• Analist calitate/Specialist în domeniul calității – Banca Comercială Română,
Depart. Managementul Calității Totale, Biroul Managementul Reclamațiilor
Iuniee 2007 – Mai 2009
• Sef serviciu, Banca Comercială Română, Direcția de Control Intern/ Departamentul Managementul Calității Totale
Februarie 2004 – Mai 2007
• Sef birou, Banca Comercială Română, Direcția de Audit Intern/ Direcția de Control Intern
Martie 2003 – Ianuarie 2004
• Economist, Banca Comercială Română, Direcția de Audit Intern
August 2001 – Februarie 2003
• Revizor, Banca Comercială Română, Direcția de Audit Intern 
Martie 1995 – Iulie 2001
• Membru permanent al Comisiei de disciplină constituită la nivelul administrației centrale a B.C.R.,
Banca Comercială Română, Administratia Centrala
Noiembrie 2003 – Iunie 2008

LIMBI STRĂINE

• engleză – nivel de conversaţie