implant-cohlearproteza-auditiva

Verificare beneficiu proteză – Implant cohlear

Pentru a putea verifica beneficiul auditiv obţinut în urma implantării cohleare sau protezării auditive convenţionale, pe lângă audiometria tonală şi vocală la căşti, este necesară şi efectuarea audiometriei tonale şi vocale în câmp liber. Acest lucru permite compararea pragurilor auditive obţinute la căşti cu cele obţinute în câmp liber. Cu cât diferenţa este mai mare, cu atât câştigurile protetice (tonal şi vocal) sunt mai bune şi mai eficiente.
Se consideră că protezarea este eficientă dacă această diferenţă este de minim 25-30 dB. De menţionat faptul că, în cazul copiilor hipoacuzici care încă nu au achiziţionat limbajul, câştigul protetic vocal nu se poate evalua.