audiograma-comportamentalaaudiograma-comportamentalaaudiograma-comportamentalaaudiograma-comportamentala

Audiogramă comportamentală (sub 2 ani)

• Audiologul prezintă stimulii sonori şi urmăreşte comportamentul copilului (ex: îşi schimbă felul de a suge suzeta, clipeşte, se opreşte din activitate, întoarce capul către sursa sonoră)

Audiometria condiţionată prin joc

Audiometria condiţionată prin joc se foloseşte la copiii cu vârste cuprinse între 2 şi 5 ani.
• Pasul 1: copilul este învăţat să aştepte şi să asculte sunetul şi apoi să răspundă specific atunci când îl aude
• Pasul 2: Copilul poate arunca bile colorate sau cuburi într-o cutie, poate înşirui diverse forme pe un băţ, poate încastra figuri într-un joc, etc.
• Părintele se poate implica în procesul de testare, cu condiţia să stea alături, fără să facă zgomot şi fără să indice prezenţa sau absenţa sunetului
În mod similar audiometriei convenţionale, răspunsurile sunt marcate pe graficul audiogramei.

Dintre factorii care influenţează testarea copilului putem enumera:
• Factorii care ţin de copil
- vârsta copilului
- dispoziţia în care se află în momentul testării
- vârsta mentală şi adaptabilitatea
- tipul şi gradul hipoacuziei
- abilitatea copilului de a coopera la test
• Factori care ţin de părinte
- gradul de implicare a părintelui la testare
- relaţia dintre părinte şi copil
• Factori care ţin de audiolog
- adaptabilitatea audiologului la cazul particular al copilului
- răbdarea şi competenţa audiologului
- abilitatea de a se adapta nivelului de comunicare al copilului

Având în vedere cele de mai sus, uneori testarea copilului poate fi dificilă şi de aceea, pentru realizarea audiogramei, se impun mai multe întâlniri cu audiologul.